Composició química

Ens cal una aigua mineral
pura i baixa en sodi.

SODI

5.6 mg/l

SILICI

10 mg/l

CALCI

45.8 mg/l

MAGNESI

8.3 mg/l

RESIDU SEC A 180°C

195 mg/l

BICARBONATS

137 mg/l

SULFATS

28.8 mg/l

CLORUR

6.6 mg/l