Composició química

Ens cal una aigua mineral
pura i baixa en sodi.

SODI

5.3 mg/l

SILICI

9.7 mg/l

CALCI

44.4 mg/l

MAGNESI

6.7 mg/l

RESIDU SEC A 180°C

195 mg/l

BICARBONATS

124 mg/l

SULFATS

28.8 mg/l

CLORUR

5.5 mg/l